Sık Sorulan Sorular

 1. T.C. vatandaşı olması,
 2. Öğrencinin öğrenim gördüğü yüksek öğrenim kurumunun İstanbul il sınırları içinde yer alması,
 3. Devlet üniversitesinde veya %100 burslu olarak vakıf üniversitelerinde okuyor olması,
 4. Öğrencisinin ailesinin İstanbul il sınırları dışında ikamet ediyor olması,
 5. Taksirli suçlar hariç yüz kızartıcı suç işlediğine dair adli sicil/arşiv kaydı bulunmaması,
 6. Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh sağlığı sorunu ve/veya bulaşıcı hastalığı olmaması,
 7. Bir önceki yurtta kalan kayıtlı öğrencilerden disiplin suçu işlememiş olması.

Yurt başvuruları online olarak https://yurt.ibb.istanbul internet sayfası üzerinden  alınmaktadır.

Yapılan tüm başvurular,

 1. Üniversitedeki öğrenim yılı (hazırlık yılı dahil)
 2. İlk yıl ise YKS yerleşme puan aralığı
 3. Mevcut öğrenci ise kümülâtif  başarı ortalaması
 4. Ailenizin toplam net aylık geliri
 5. Ailedeki kişi sayısı
 6. Ailedeki kişi başı net aylık gelir
 7. Anne/baba durumu (sağ, vefat etmiş, ayrılmış)
 8. Adli sicil/arşiv kaydı olup olmadığı (taksirli suçlar hariç )
 9. Toplu yerlerde yaşamaya engel bir hastalığı olup olmadığı.
 10. Özel durumlar ( şehit-gazi çocuğu veya devlet koruması altında olma)
 11. Ülkemiz adına uluslararası spor, sanat, bilim vb başarılar.
 12. Ailenizin yaşadığı şehir son bir yıl içinde “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan edilmesi.
 13. Ailesinin İstanbul içerisinde ikamet etmiyor olması.
 14. Engellilik durumu

TCKN bilginiz esas alınarak, tek bir yurda başvuru yapmanıza izin verilecektir.

Yurt başvuru sonuçlarında asil ve yedek listelerinin açıklanması 2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı için 13.09.2021 tarihinde kurum internet sayfası ve sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır.

Kayıt evraklarını tamamlayan asil listedeki öğrenciler 2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı için 20-24.09.2021 tarihleri arası, yedek listesindeki öğrenciler ise 27.09.2021-01.10.2021 tarihleri arasında kayıtlarını yaptırabilirler.

1. Başvuru Formu (Öğrenci Tarafından Yurt Başvurusu Sırasında Doldurulan Başvuru Evrakı Yurt Yönetimi Tarafından Öğrenci Dosyasına Eklenecek)

2.YKS Yerleştirme Belgesi Çıktısı / Transkript

3. Burslu öğrenciler için Öğrenci Belgesi (Bursluluk oranını göstere)

4.Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (E-Devlet Kapısı Üzerinden Barkodlu, Anne, Baba, Kardeş/Kardeşleri Gösteren)

5. Adli Sicil/Arşiv Kaydı Belgesi (E-Devlet Kapısı Üzerinden Barkodlu)

6. Yerleşim Yeri Belgesi (E-Devlet Kapısı Üzerinden Barkodlu)

7. Sağlık Raporu;

* Akciğer röntgen filmi (Verem savaş dispanserlerinden, devlet hastanelerinden veya diğer sağlık kurum/kuruluşlarından çektirilen)

* Bulaşıcı hastalık tespiti için kan tahlili (Hastane ya da aile hekimliğinde yaptırılan) Bu tahlil ve röntgen filmi ile değerlendirilmiş hastalığı (bulunmadığını bildirir hekim raporu) teslim edilecektir.

8. 4 Adet Biyometrik Fotoğraf

9. Veliye ait gelir durumunu gösteren belge

10. Engelli Öğrenci Olduğu Beyan Eden Öğrenciler İçin Tam Teşekküllü Hastaneden Alınan Engelli Raporu

11. Son 48 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucu ya da aşı kartı

(*) Gerekli görüldüğünde ek belge istenebilir.

(*) Yurt evrakları kontrol edilip kesin kayıt yapıldıktan sonra Yurt Ücreti ödeme bilgisi verilecektir.

2021-2022 Eğitim ve Öğretim dönemi için 600 tl / ay sabah kahvaltısı ve akşam yemeği dahil olarak belirlenmiştir.

Yurt ücretleri, her ayın en geç beşinci günü mesai bitimine kadar kurumun gösterdiği banka hesaplarına yatırılır. Banka dekontu Yurt Yönetimine teslim edilir.

Yükseköğretim kurumlarının akademik takvimi dikkate alınarak yurtların açılış ve kapanış tarihleri yurt komisyonu tarafından belirlenir ve yurt.ibb.istanbul internet sayfası üzerinden yurda kabul sonuçları ile birlikte duyurulur.

Açık öğretimde öğrenim gören öğrenciler yurt hizmetinden faydalanamazlar.

Yurtta kalış süresi bir akademik yıl ile sınırlıdır.

Yurt başvurusu İstanbul dışından eğitim almak için gelen tüm öğrencilere açık olup; Devlet üniversiteleri veya vakıf üniversitelerinde %100 burslu olarak öğrenim gören öğrenciler öncelikli olarak değerlendirmeye alınacaktır.

Yaz okulu ve staj faaliyetleri için talep edilmesi durumunda yurt hizmetine yurt komisyonu kararıyla yazın da devam edilebilir.

Her dönemin sonunda öğrencilerin bir sonraki yıl kalma talepleri, yurt kurallarına ve toplu yaşama uyumu dikkate alınarak değerlendirilir ve yurt komisyonu kararı ile uygun görülenler belirlenir.

Öğrenci değişim programları kapsamında geçici olarak yurt dışında öğrenim gören öğrenciler, dönüşlerinde yurtta boş yer olması durumunda yine öncelikli olarak yurda yerleştirilirler.

Öğrenim gördüğü öğretim kurumunda ilişiği kesilen öğrencinin yurttan ilişkisi kesilir.

Kayıt sildirme halinde ücret iadeleri Gençlik Ve Spor Bakanlığı Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre yapılır. Ancak sunulan mazerete bağlı olarak iade talebi yurt komisyonu tarafından değerlendirilebilir.

Yurda son giriş saatleri, bulunduğu yerin özellikleri ile yurda ulaşım vasıtalarının durumu dikkate alınarak yurt komisyonu tarafından belirlenir ve duyurulur.

Yurtlarımızda sabah kahvaltısı ve akşam yemeği verilecektir. Yemek hizmeti konaklama bedeline dâhildir.

Yurtlarımız engelli öğrencilerin kullanımına uygun olarak tasarlandı. Yurtlarımızda toplam 8 adet engelli odamız mevcuttur.

Öğrenciler, yönetime kalacakları yeri ve süresini yazılı olarak bildirmek şartıyla evci olarak çıkabilirler. Ancak yurdun hizmet dönemi içerisinde cuma, cumartesi ve pazar günleri hariç, mazeretsiz evci çıkma talebi 20 günü geçemez. Aksi halde öğrencinin yurt ile ilişiği kesilir.

Yurtlara gelirken sadece  kişisel eşyalarınızı getirmeniz yeterlidir. Yatak takımları (yastık, yorgan, nevresim takımı, alez) yurt tarafından sağlanmaktadır.

Yurt kurallarına uymayan öğrenciler için Yurt Yönetmeliği’nde yer alan disiplin işlemleri uygulanacaktır.

Yurt yöneticileri, bu durumlarda ile ilgili kurumlarla iletişime geçerek öğrencilere yardımcı olacaktır.

Yurtlardaki çamaşır ve kurutma makinelerinden ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz.

Yurtlarımızda ortak mutfak kullanım alanı bulunmaktadır.

Odalarımızda buzdolabı bulunmaktadır.

Yurt odalarından her gün çöp alınmaktadır ve haftada bir gün detaylı temizlik yapılmaktadır.

Yurt odalarında televizyon bulunmamaktadır fakat yemekhane ve sosyal alanlarda televizyon bulunmaktadır.

Değerli eşyaların (altın, küpe, saat vb.)  koyulabileceği bir yer bulunmamaktadır.

Yurtlarımızda yemekhanenin dışında otomat, büfe vb. alan bulunmamaktadır.

Yurt odalarında elektronik mutfak eşyalarının kullanımına izin verilmemektedir.

Yurtlarda,  hayvan beslenmesine ve bulundurulmasına izin verilmemektedir.

Böyle bir servis hizmeti bulunmamaktadır.