Örnek Kayıt Evrakları

1. Başvuru Formu (Öğrenci tarafından yurt başvurusu sırasında doldurulan başvuru evrakı yurt yönetimi tarafından öğrenci dosyasına eklenecek)

2. YKS Yerleştirme Belgesi çıktısı (Üniversitede ilk yıl öğrenim görecek öğrenciler) / Transkript (Halen üniversitede öğrenim gören aktif öğrenciler için)

3. Burslu öğrenciler için öğrenci belgesi (E-Devlet üzerinden barkodlu, bursluluk oranını gösteren güncel belge)

4.Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Anne veya babaya ait E-Devlet hesabından giriş yapılarak barkodlu olarak alınmalıdır.Son 6 ay içerisinde alınmış olmalıdır.)

5. Adli Sicil/Arşiv Kaydı Belgesi (E-Devlet üzerinden barkodlu olarak alınmalıdır. Son 6 ay içerisinde alınmış olmalıdır.)

6. Yerleşim Yeri Belgesi (E-Devlet üzerinden barkodlu olarak alınmalıdır.)

7. Sağlık Raporu;

* Akciğer röntgen filmi (Verem savaş dispanserlerinden, devlet hastanelerinden veya diğer sağlık kurum/kuruluşlarından çektirilen filmler kabul edilecektir.)

* Bulaşıcı hastalık tespiti için kan tahlili. Bu tahlil ve röntgen filmi ile değerlendirilmiş hastalığı bulunmadığını bildirir hekim raporu teslim edilecektir.(Hastane ya da aile hekimliğinde yaptırılan kabul edilecektir.)

8. 4 adet biyometrik fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çektirilmiş olmalıdır.)

9. Velilere ait gelir durumunu gösteren belge. (Anne ve baba için ayrı ayrı olmak üzere E-Devlet üzerinden son 6 içinde barkodlu olarak alınmış olmalıdır.)

10. Engelli öğrenci olduğunu beyan eden öğrenciler için tam teşekküllü hastaneden alınan engelli raporu.

11. Son 48 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucu ya da çift doz aşı kartı.

(*) Gerekli görüldüğünde ek belge istenebilir.

(*) Yurt evrakları kontrol edilip kesin kayıt yapıldıktan sonra yurt ücreti ödeme bilgisi verilecektir.