Kimler Kayıt Yaptırabilir ?

  1. T.C. vatandaşı olması,
  2. Öğrencinin öğrenim gördüğü yükseköğrenim kurumunun İstanbul il sınırları içinde yer alması,
  3. Devlet üniversitesinde veya %100 burslu olarak vakıf üniversitelerinde okuyor olması,
  4. Ailesinin İstanbul il sınırları dışında ikamet ediyor olması,
  5. Taksirli suçlar hariç yüz kızartıcı suç işlediğine dair adli sicil/arşiv kaydı bulunmaması,
  6. Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh sağlığı sorunu ve/veya bulaşıcı hastalığı olmaması,
  7. Daha önce kaldığı yurtlarda disiplin suçu işlememiş olması.